Belépés tagoknak
Gondolatok
„… a fogyatékosságot sokszor szándékosan szorítják vissza a jótékonyság szférájába, mert az nem követeli meg
-a szakértelmet,
-a társadalmi konszenzust,
-a felelős döntéshozást és véleménynyilvánítást,
de gyakran még az emberi méltóság és az alapvető emberi és alkotmányos jogok tiszteletben tartását sem.”

Tagság: Magyar Szabványügyi Testület MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság
Támogató: Együtt a Számlázz.hu-val
Együtt az élhetőbb környezetért.

Hírek


2012-12-08 11:08:26

2012. december 7-én a REKORE munkacsoportja a fogyatékosságügyi szakterületen együttesen kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül miniszteri elismerő oklevélben részesült.
 
2012-05-14 20:28:51

A Magyar Közlöny 2012. évi 50. számában ( április 26.) megjelent az OTÉK meglehetősen nagy lélegzetű módosítása, amelynek

-egyes részei már hatályba léptek 2012.május 4-én ,

-mások 2013. január 1-től fognak hatályosulni.

A jelenleg hatályos változat az alábbi linken érhető el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
2012-05-03 18:24:14

REKORE Egyesület

Budapest

Tisztelt Meghívottak!

A REKORE Egyesület 2012. évi rendes Közgyűlését 2012. május 5-én 14 órai kezdettel (13,30 órától regisztráció), Budapest, Pasaréti u. 133. Hotel Panda (Pasaréti út és tér sarka) emeleti konferenciateremben az alábbi napirenddel összehívom:

1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

2. A 2011. évi beszámoló megvitatása

Előterjesztő: dr. Lakatos Anna elnök

3.  A 2011. évi beszámoló elfogadása

4.  A 2011. évi Költségvetés előterjesztése

Előterjesztő: dr. Lakatos Anna elnök

5. A 2012. évi Költségvetés elfogadása

6. Egyesületi ügyek: tagsági ügyek, új tagok felvétele

7. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja a megjelentek létszámától függetlenül 2012. május 5. 14:30 óra, változatlan helyszínen és napirenddel.

Budapest, 2012. április 20.

Dr. Lakatos Anna

        Elnök sk.

 
2012-04-18 10:11:47

2012. május 5.-én 14 órakor a Rekore Egyesület megtartja rendes éves közgyűlését.

Cím: Hotel Panda 1026 Budapest Pasaréti út 133.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az újonnan belépni szándékozók az Egyesület Alapszabályából tájékozódhatnak a belépés feltételeiről.

Éves tagdíj 12 000 Ft.
2012-04-05 21:02:02

B e s z á m o l ó 

Mely készült az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet módosítása kapcsán szervezett egyeztetésen

Időpont: 2012. március 30. péntek 10:00 óra

Helyszín: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., I. emelet 108-as tárgyaló)