Belépés tagoknak
Gondolatok
"Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy szeresse őt valaki igazán."
-Goethe

Tagság: Magyar Szabványügyi Testület MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság
Támogató: Együtt a Számlázz.hu-val
Együtt az élhetőbb környezetért.

MagunkrólA REKORE Egyesület a Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos Egyesülete.

Tagjai olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara által gesztorált két éves rehabilitációs környezettervező szakirányú továbbképzésben 2001 - 2010 között és/vagy a svédországi Dalarna Högskolan egyéves "Rehabilitation Engineering" nappali képzésében szereztek oklevelet.

Az alapképzettséget tekintve a tagok többsége mérnök (elsősorban építész), de a tagok között orvos, szociális munkás, informatikus, jogász, közgazdász végzettségűek is vannak - ezzel is jelezve, hogy a komplex akadálymentesítés több szakterületet, több hivatást  átölelő feladat.. Az egyesület tagként fogadott be néhány olyan szakembert, akik az említett képzést megalapozták, abban oktatóként tevékenykedtek.

*   *   *

Amikor az első magyar hallgatók svédországi részképzésben vettek részt, majd amikor a hazai szakirányú továbbképzés megindult a rehabilitációs környezettervezés, a tárgyi környezetet és a szolgáltatásokat is felölelő komplex akadálymentesítés, a "design for all", az "universal design" szinte ismeretlen fogalmak voltak a magyarországi gyakorlatban. Az első hallgatókat a szakmai érdeklődés, az empatikus és etikus megközelítés motiválta. Azóta a törvényi szabályozás, a pályázati rendszerek okán "a rehab divatba jött": ma már számos posztgraduális képzés folyik az országban, melynek elnevezése tartalmazza a "rehabilitáció" és/vagy a "mérnök" szavakat (például rehabilitációs menedzser, foglalkozási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó, rehabilitációs mérnök, stb.), amelyek a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának egy-egy fontos problémahalmazával, de nem az épített  környezet tervezésével és az ahhoz kapcsolódó komplex akadálymentesítéssel foglalkoznak.

*   *   *

Egyesületünk célja a komplex akadálymentesítésre irányuló tevékenység szakmai színvonalának emelése, minőségének biztosítása - és mindaz, ami ebből a társadalom - fogyatékossággal élők és épek - számára szemléletben, anyagiakban és az élet minőségében következik. Ennek érdekében rendszeres összejöveteleinken tapasztalatcseréket, továbbképző előadásokat, kerekasztal-vitákat rendezünk, elektronikus és hagyományos formátumú szakmai anyagokat gyűjtünk és terjesztünk, tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Egyre intenzívebb és hatékonyabb a fogyatékosokat tömörítő szervezetekkel való együttműködésünk: ez szakmai egyeztetéseket, munkacsoportjaikban való részvételt, pályázati kiírások, publikálásra váró szakmai anyagok közös véleményezését jelenti.

Tagjaink között vannak specialisták, akik valamilyen szűkebb területen tettek már szert gazdag tapasztalatokra, de éppen a tagság sokszínű összetétele okán összetett, komplex feladatokra alkalmi munkacsoportok alakításával is tudunk vállalkozni.

Tagjaink közül többen, mint előadók, gyakorlatvezetők, diplomaterv konzulensek és -bírálók, államvizsga bizottsági tagok részt vettek az "utód évfolyamok" posztgraduális képzésében.

*   *   *

Egyesületünk nem zárt közösség. Tagja lehet bárki, aki az alapszabályát elfogadja, a bevezetőben leírt végzettséggel és képesítéssel rendelkezik, valamint a komplex akadálymentesítés feladatához hivatástudattal közelít.

Azonban "külső" kapcsolatainkat is erősítni kívánjuk: tagságunk konzultáció, ismeretterjesztés formájában készséggel együttműködik egyénekkel, szervezetekkel, intézetekkel, önkormányzatokkal.

*   *   *