Belépés tagoknak
Gondolatok
„… a fogyatékosságot sokszor szándékosan szorítják vissza a jótékonyság szférájába, mert az nem követeli meg
-a szakértelmet,
-a társadalmi konszenzust,
-a felelős döntéshozást és véleménynyilvánítást,
de gyakran még az emberi méltóság és az alapvető emberi és alkotmányos jogok tiszteletben tartását sem.”

Támogató: Az oldal a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.
Együtt az élhetőbb környezetért.

Közgyűlés


Dátum: 2017-05-04 11:13:29 Szerző: Nagy Lehel


Tisztelt Tagok és Meghívottak!

 

 

A REKORE Egyesület 2017. évi rendes Közgyűlését 2017. május 19-én, pénteken 15:30 órai kezdettel (15 órától regisztráció), Pasaréti u. 133. Hotel Panda (Pasaréti út és tér sarka) konferenciateremben az alábbi napirenddel összehívom:

 

Levezető: Gráf Ottó elnökségi tag

1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

2. A 2016. évi beszámoló megvitatása

Előterjesztő: dr. Lakatos Anna elnök

3.  Elnökségi tag választás

4.  A 2016. évi beszámoló elfogadása

5.  A 2017. évi Munkaterv és költségvetés előterjesztése

Előterjesztő: Gráf Ottó elnökségi tag

6. A 2017. évi Költségvetés elfogadása

7. Egyebek (tagdíj, tagok belépése, stb.)

8. Beszélgetés a REKORE jövőjéről

 

 

     Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja a megjelentek létszámától függetlenül 2017. május 19.-e 17 óra, változatlan helyszínen és napirenddel.

 

     Kérjük a közgyűlésen részt venni szándékozó tagjainkat, hogy részvételi szándékukat 2017. május 10.-ig a következő email címen jelezzék:

anna.lakatos@gmail.com

 

 

Budapest, 2017.április 27.

 

 

 

Dr. Lakatos Anna

        Elnök sk.